Kampsportsgalan 2018: Allmänhetens nomineringsfas öppen
Kampsportsgalan 2018 äger rum den 17 mars, på Berns Salonger i Stockholm. Utöver en utsökt middag och underhållning kommer tio priser delas ut till personer och klubbar som har utmärkt sig under årets gång. De tio priskategorierna presenteras av Jonathan Broberg på Budo & Kampsportsförbundet: Årets mästare (Tilldelas den manlige utövare som vunnit den tyngsta, gärna internationella, titeln under året). Årets mästarinna (Tilldelas den kvinnliga utövare som vunnit den tyngsta, gärna internationella, titeln under året.) Årets kampsportare (Tilldelas den utövare som dels mäktat med stor idrottslig gärning under året, men som också lever upp till själva epitetet och idealet för en god kampsportare.) Årets traditionella utövare (Tilldelas den utövare som under året gjort den största idrottsliga gärningen inom budoidrotterna. Både tävlingsaktiva och icke tävlingsaktiva ska beaktas.) Årets genombrott (Tilldelas den utövare, gammal som ung, som stått för ett idrottsligt genombrott under året.) Årets förebild (Tilldelas den medlem (utövare, ledare) som gjort något alldeles särledes under året och som betytt något för många, eller som på ett eller annat sätt med kampsporten som verktyg gjort nytta också utanför kampsportens sfär.) Årets ledare (Tilldelas den ledare som via sin gärning bidragit till att exempelvis en klubb, ett landslag, eller en utövare har lyckats med något exceptionellt under året.) Årets klubb (Tilldelas den SB&K-anslutna förening som verkat mest för en kampsportslig framgång under året, där både idrottsliga prestationer, sociala aktiviteter och arbete utefter idrottens ideal i stort kan ligga till grund för utmärkelsen.) Folkets pris – guldtsuban (Tilldelas den utövare som via omröstning med svenska folket får flest röster. De nominerade tas fram på basis gällande idrottsliga prestationer under året, samt dess genomslagskraft såväl inom kampsporten som utanför.) SB&K:s Hederspris (Tilldelas den utövare som för förbundet, eller någon av förbundets idrotter, stått för en livslång gärning.)   Nu är allmänhetens nomineringsfas öppen. Det innebär att alla som vill, får skicka in sina nomineringar till juryn som sedan bestämmer vilka som kommer att nomineras i varje kategori. Vill du nominera din favorit? Klicka här. Foto: Hamid Ershad Sarabi

Leave A Comment

Please note, comments must be approved before they are published